Wild: Chcemy, by w skład Rady Społecznej ds. CPK weszli m.in. przedstawiciele samorządu

Chcemy, by w skład Rady Społecznej ds. CPK weszli przedstawiciele samorządu i grup szczególnie zainteresowanych inwestycją, m.in. rolników i przedsiębiorców – powiedział pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild.


brak podanego kodu w bazie